Prekių grąžinimas

 
 1. Jei Pirkėjas yra vartotojas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2281 straipsnyje, jis turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, informuodamas apie tai Pardavėją telefonu ar el. paštu, nurodytais el. parduotuvėje www.complius.lt. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, taikomos šios prekių gražinimo sąlygos:
  1. Jei grąžinama prekė pirkta el. parduotuvėje www.complius.lt – Pirkėjas turi informuoti Pardavėją telefonu ar el. paštu, nurodytais el. parduotuvėje www.complius.lt per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.
  2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, originalioje gamintojo pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui. 
  3. Norima grąžinti prekė nėra įtraukta į negrąžintinų prekių sąrašą, bei į sąrašą prekių, grąžintinų tik Pardavėjui sutinkant, nurodytą 2014-07-22 LRV Nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda internete - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/gbRnEdgWgw) aktualioje redakcijoje, galiojančioje pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu. 
 2. Jei Pirkėjo grąžinamos prekės atitinka šiame skirsnyje nurodytas sąlygas, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžins Pirkėjui iš Jo gautus pinigus, įskaitant prekės pristatymo Pirkėjui išlaidas. 
 3. Pardavėjas turi teisę nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekes iš Pirkėjo arba Pirkėjas pateiks įrodymų, kad išsiuntė prekes Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 
 4. Pirkėjas prekes turi pristatyti arba išsiųsti Pardavėjui savo sąskaita (t.y. Pirkėjas prisiima tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas). 
 5. Visais atvejais kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 3 darbo dienas po prekių grąžinimo.